EOES

EOES (European Olympiad of Experimental Science) är en EU-olympiad i naturvetenskap. Tävlingen är uppbyggd som en lagtävling där tre elever samarbetar för att lösa praktiska, laborativa uppgifter som blandar biologi, fysik och kemi. Den riktar sig till elever som börjat i åk 9 i grundskolan eller åk 1 på gymnasiet under hösten året innan olympiaden ges.

Olympiaden anordnas varje år i april eller maj i något europeiskt land. Varje deltagande land får skicka upp till två tremannalag och för att utse de svenska lagen anordnas en uttagningstävling i november, följt av en Sverigefinal i januari. De sex elever som väljs ut får delta på ett träningsläger för att förbereda sig ytterligare inför olympiaden. Se tidplan för kommande tävlingsår under fliken Kalender.

Är du en naturvetenskapligt intresserad elev och vill delta i uttagningstävlingen? Be din lärare att anmäla din skola! Är du en lärare med naturvetenskapligt intresserade elever? Anmäl din skola under fliken Anmälan!

EOES Sverige

Sverige har varit med sedan tävlingen startades 2003 (tävlingen hette tidigare EUSO). EOES Sverige är en ideell arbetsgrupp vars syfte är att anordna den svenska olympiaden i naturvetenskap för elever som fyller högst 17 år under tävlingsåret och att utse de tävlande till den europeiska tävlingen EOES.

EOES Sverige består av representanter från följande sju organisationer:

Svenska Kemisamfundet
Biologilärarnas förening
Svenska Fysikersamfundet
Lärare i Matematik, Naturvetenskap och Teknik (LMNT)
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
Nationellt Resurscentrum för Fysik
Kemilärarnas Resurscentrum

Dessutom ingår en landskoordinator som är samordnare för EOES i Sverige. Landskoordinatorn heter Jonas Forshamn och har du några frågor om EOES kan du nå honom via mejl på eoes23@gmail.com.